ư°
CLIMBING, CAVING AND OUTDOOR SHOP
, , , , ,


1000 ǽ. - , . .

More than 1000 different products IN STOCK. Feel free to contact us.


02.02.2023 - :
ø
27.01.2023 - :
º,
20.01.2023 - :
, µ... Ϻ°... ° ʶ ʻ...
10.01.2023 - :
SCOTT. ...
29.12.2022 - :
° ʶ ʻ... µ...
11.12.2022 - :
Ϻ°...
06.12.2022 - :
Ϻ°, - °
05.12.2022 - :
..., °... ......
04.12.2022 - :
º, , ò,
07.11.2022 - :
¾Ǻ
28.10.2022 - :
...ǵƸ
08.09.2022 - :
º..., ..., ...... , ƵƸ... ...ò...
07.09.2022 - :
, µ, ̾, Ƹ
08.08.2022 - :
...ǵƸ,
31.07.2022 - :
..., ƵƸ..., ɵ, Ƹ, , ǵƸ
02.07.2022 - :
SCOTT

30.05.2022 - :
°..., , µ...
19.03.2021 - :
ǰ¸Ǻ, ¼°...
24.05.2022 - :
µ, ̾ , , ø:

https://www.vratzata.velbor.com/klemi.htm https://www.vratzata.velbor.com/klemi.htmʶ°, µ¾
, ø,
, ü
µ ̾
, , , Ű

Ų¸,
µ¾
¸, Ƹ, ʻǺ,
, ú, ú,

, º, , µƸ
, Ųº, ¾Ǻ

, ¾, ò, ¾...

Ƹ, ǰ¸Ǻ, , ¾...
, µ ̾, ¸,
Ȱ, Ȱ-, Ϻ, , °

, ɵ, ž,
Ƶϲ
, ¸,
Ǿ
ʺƸ

ò, µ, ̾, ǽ ľ
ʼ , ʴ,
º, µ¸,
ʽǵ Ǹ, Ǹ ò,
, , ...
», ǵƸ, ĵ,
µ, ϴ


SCOTT
RANSOM 920 930, GENIUS
ø
STARBOARD ISONIC FUTURA
¾ ± ¾
µϽ / RECALLS
¸:
, , "" - °
GPS : 43.199688 N 23.577620 E 43 11 58.9 N 23 34 39.4 E
, 0887 731062.
: - 9:00 17:00
: 0887 731062, 0887 919211
, e-mail Facebook:
e-mail: vratzata@velbor.com
Facebook: https://www.facebook.com/Vratzata.Vratsa
17:00 . .
, GSM 0887 731062. , .
, . .
CONTACTS:
BULGARIA, 3000 VRATZA, EAST INDUSTRIAL ZONE, VELBOR LTD - MAP
GPS coordinates: 43.199688 N 23.577620 E or 43deg 11min 58.9sec N 23deg 34min 39.4sec E
If it's difficult for you to find us, please call 00359 887 731062.
Working hours: Monday- Friday: 9:00am- 5:00pm
Tel.: 00359 887 731062, 00359 887 919211
e-mail: vratzata@velbor.com
Facebook: https://www.facebook.com/Vratzata.Vratsa
To place an order or visit the shop on non-working days, please call 00359 887 731062.
Payment methods: cash or debit/credit card.
°: 20 . . 200 , , . . .
Dzµ ---> ǰµ !